Winkelwagen


KUSURI FORMALINE OPLOSSING (30%) ANTI PARASIET 250 ml


medicijnen

Artikelcode: SF549KUSURI FORMALINE OPLOSSING (30%) ANTI PARASIET  250 ml
Toepassing: 16 ml per 1000 liter vijverwater. Niet onder de 10ºC gebruiken.
Behandel maximaal 3 x met tussenruimte van 7 dagen. Indien in combinatie met Malachiet wordt gebruikt, eerst mengen en dan pas in de vijver toevoegen. Bij deze combinatie hoeveelheid halveren (6,25 ml per 1000 liter vijverwater).
Niet meer gebruiken als de oplossing geel is geworden of kristallen heeft gevormd.Niet inslikken of inademen.
Alleen buiten of in goed geventileerde ruimte toepassen. Bewaren in originele verpakking.
Buiten bereik houden van kinderen en huisdieren. Koel en donker bewaren. Draag altijd beschermende handschoenen bij medicijngebruik. Is GIFTIG bij inademing, inslikken of contact met huid/ogen.
In geval van een ongeluk bij het gebruik direct arts contacteren en originele verpakking meenemen.
Bij contact met de huid/ogen direct met overvloedig water uitspoelen en medisch advies vragen.
Let op: zware verstoring van biomassa (filter). R: 23/24/25-34-40-43 S: 26-36/37/39-45-51
17.18  euro 15.46


Aantal