Winkelwagen


KUSURI ROCCAL WONDEN CLEANER 100 ml.


Medicijnen

Artikelcode: SF524KUSURI ROCCAL WONDEN CLEANER  100 ml.
Niet inslikken. Bewaren in originele verpakking. Buiten bereik van kinderen en huisdieren houden.
Koel en donker bewaren. Gebruik beschermende handschoenen. Veroorzaakt verbrandingen.
Is schadelijk bij inademing, huid-/oogcontact en inslikken. In geval van een ongeluk direct arts inschakelen en verpakking meenemen. Bij contact met de ogen direct met overvloedig water uitspoelen en medisch advies vragen.
Draag bescherming voor handen/ogen/gezicht.
R: 34-20/21/22 S: 45-26-27-36/37/39

15.61  euro 14.05


Aantal